De komende veertig jaar verdubbelt het aantal mensen met dementie. Al deze mensen willen prettig  wonen, een hoge mate van welzijn en goede zorg. Veel is al bereikt, maar veel kan ook nog beter.

Wat moet er gebeuren?

Wij willen iedereen die betrokken is  bij dementie uitnodigen een hartenkreet te slaken om deze vraag te beantwoorden. Heeft u dementie of bent u een naaste van iemand met dementie, bent u vrijwilliger, zorgverlener of anderszins betrokken bij dit onderwerp? Dan nodigen wij u uit op deze website een hartenkreet te slaken. 

van rijnWij bundelen de hartenkreten en overhandigen deze  aan de ambtelijk vertegenwoordiger van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer Van Rijn tijdens de conferentie ‘Laten we Welzijn’ op 14 oktober 2015. Dit is de heer C. van der Burg, directeur generaal Langdurige Zorg. Deze conferentie vindt plaats op locatie ‘Klein Suydermeer’ van WarmThuis in Zuidermeer. De centrale vraag tijdens deze conferentie is:

Hoe zorgen we dat mensen met dementie tot het eind van hun leven een volwaardige plek in de samenleving innemen, prettig wonen, een hoge mate van welzijn ervaren en goede zorg krijgen?

We gaan met de heer van der Burg en de andere sprekers tijdens de conferentie in gesprek over de meest geuite hartenkreten. Onze Kees van der Burgvraag daarbij aan de heer van der Burg is: “hoe luistert de heer van Rijn hiernaar, welke mogelijkheden ziet hij?” Wij laten een ieder die een hartenkreet heeft geslaakt, per mail weten wat de uitkomsten van de conferentie zijn. De hartenkreten zijn ook zichtbaar op deze website.

WarmThuis organiseert deze conferentie. Het Platform Dementie Noord-Holland Noord ondersteunt dit initiatief van harte.

Laat uw stem horen, wij zijn zeer benieuwd naar uw hartenkreet.

Hans van Amstel,
Bestuurder WarmThuis

Lia de Jongh,
Voorzitter Platform Dementie Noord Holland Noord